Salin ohjeet ja säännöt

Q-Gym

Säännöt ja ohjeet

 • Asiakas treenaa omalla vastuulla. Tämä koskee kuntosali ja suihku/saunatiloja. Q-Gym kuntosali vastaa laitteiden toimivuudesta. Kuntosaliasiakkaalla on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi salille. Vieraalle tulee kysyä lupa salin henkilökunnalta. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen kerta hinnan. Asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa salin sääntöjä.
 • Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa klubille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava salin henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu keskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kolmella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 • Q-Gym on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisävero muutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 • Maksujen viivästyessä on salilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Maksun viivästyminen johtaa kulkukortin sulkemiseen.
 • Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Q-Gym kuntosali ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.
 • Kuntosalin säännöt

  • Asiakkailta odotetaan Kuntosalilla ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
  • Q-Gymiä käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
  • Asiakas on vastuussa siitä että Q-Gymin tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Sali sitoutuu tarjoamaan jäsenille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita yms. niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla omalla vastuulla.
  • Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö salilla on kielletty.
  • Sali tarjoaa lukittavat säilytyslokerot vain harjoittelunaikaiseen käyttöön. Jäsen käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä sali vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta.
  • Tupakointi ei ole sallittua missään Q-Gymin tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen klubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty.
  • Valokuvaaminen on sallittu, mutta kysythän muilta luvan mikäli he näkyvät kuvissasi tai videoissasi. Mikäli jaat sosiaalisessa mediassa salilla ottamiasi kuvia / videoita, muistathan mainita ottopaikaksi Q-Gymin. Alaikäisten lasten turvallisuudesta on vastuussa heidän huoltajansa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa salin henkilökunnalle.
  • Asiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin salitapahtumiin.
  • Mikäli salin siisteydestä tai palvelusta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi salin henkilökunnalle.
  • Kuntosalilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Salin vakuutukset eivät kata salin tapahtumia, jotka toteutetaan salin ulkopuolella.
  • Kuntosalin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

   • Jäsen sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina salille tullessaan salilla olevaan kortinlukijaan.
   • Kuntosalilla on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan keskuksen ilmoitustauluilla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
   • Kuntosali varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

   Tervetuloa Q-Gym Kuntosalin asiakkaaksi. Onnittelut terveellisestä valinnastasi!